Инвестгазета

Четверг, 27 ноября, 2014 года

Подать анкету на конкурс инновационных решений Upposition

Відомості приватизації

Інформаційне повідомлення про проведення комерційного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ “Північний ГЗК” за грошові кошти . Інформаційне повідомлення про проведення комерційного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ “Донецьккокс” за грошові кошти . Інформаційне повідомлення про проведення комерційного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ “Одеський завод поліграфічних машин” за грошові кошти . Інформація про призначення уповноваженної особи з управління державними корпоративними правами ВАТ “Лисичанський завод гумових технічних виробів” . Інформація про призначення уповноваженної особи з управління державними корпоративними правами ВАТ “Нафтопереробний комплекс “Галичина”

«Инвестгазета» №41, 29 апреля 2002

Інформаційне повідомлення

про проведення повторного комерційного конкурсу

з продажу пакета акцій

ВАТ Північний ГЗК за грошові кошти

1. Дані про емітента.

Код за ЄДРПОУ 00191023.

Повна назва: відкрите акціонерне товариство Північний гірничозбагачувальний комбінат” (далі - ВАТ).

Місцезнаходження ВАТ: 324079, м.Кривий Ріг-79, ВАТ Північний ГЗК”.

Телефон: (0564) 39-66-45, 39-63-01.

Телефакс: (0564) 38-43-62.

2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості 242 868 950 шт., що становить 25,0% статутного фонду ВАТ. Номінальна вартість однієї акції 0,25 грн.

Початкова ціна продажу пакета акцій - 45 000 тис.грн.

3. Характеристика ВАТ.

Статутний фонд 242 868 950 грн.

Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг) за I півріччя 1999 р.: видобуток залізної руди, іншої залізорудної сировини, виробництво концентрату та окатишів, нерудних будівельних матеріалів на загальну суму 167 381 тис.грн.

Кількість робочих місць - 14 650.

Відомості про земельну ділянку, де знаходиться ВАТ, умови її використання: загальна площа земельної ділянки - 7 200 га, державний акт на право постійного користування землею знаходиться на реєстрації.

Ліцензії на користування надрами №1118, №1119 від 21.10.97, термін дії ліцензій - 20 років.

Основні показники господарської діяльності ВАТ за останні три роки

Показники 1996 р. 1997 р. 1998 р. На 01.07.99 р.

Обсяг реалізації продукції, тис.грн. 370 077 381 541 369 275 167 381

Балансовий прибуток, тис.грн. -16 589 -73 398 -135 170 -102 961

Дебіторська заборгованість, тис.грн. 94 539 133 571 204 128 201 469

Кредиторська заборгованість, тис.грн. 216 941 358 637 622 304 677 606

Рентабельність, % -4,5 -19,2 -23,8 -39,8

4. Фіксовані умови конкурсу:

внесення інвестицій на розвиток та модернізацію виробництва без змін до статутного фонду ВАТ у розмірі 35 000 тис.грн. протягом трьох років. Структура інвестицій визначається договором між покупцем пакета акцій і ВАТ;

виконання вимог антимонопольного законодавства України;

виконання мобілізаційних завдань, визначених державою.

У межах корпоративних прав:

сприяння збереженню кількості робочих місць;

сприяння збереженню основного профілю роботи підприємства;

сприяння виконанню норм екологічної безпеки.

 

5. Інші умови проведення конкурсу.

Конкурс проводиться згідно з Положенням про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, затвердженим спільним наказом ФДМУ, Антимонопольного комітету України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 4 серпня 1997 року №821/55/01/204.

6. Для участі в конкурсі претендент:

перераховує грошовий внесок (заставу) у сумі 4 500 тис.грн. на розрахунковий рахунок Фонду держмайна України №26036012024980 у КБ Фінанси та кредит”, м.Київ, МФО 300131, код за ЄДРПОУ ФДМУ 00032945;

сплачує реєстраційний збір у сумі 17 грн. на розрахунковий рахунок Фонду держмайна України №25601062024980 у КБ Фінанси та кредит”, м.Київ, МФО 300131, код за ЄДРПОУ ФДМУ 00032945.

Подає два примірники конкурсних пропозицій. Конкурсні пропозиції і підтвердні документи подаються до органу приватизації одночасно.

Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних документів запечатується в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями обєднуються та запечатуються в окремий непрозорий пакет із надписом Конкурсні пропозиції із зазначенням на ньому тільки адреси органу приватизації і назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами обєднуються та запечатуються в окремий непрозорий пакет із надписом Підтвердні документи із зазначенням на ньому тільки адреси органу приватизації та назви конкурсу. На пакетах Конкурсні пропозиції та Підтвердні документи не повинно міститись ніякої інформації, за допомогою якої можна було б ідентифікувати претендента.

7. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і підтвердних документів завершується за сім календарних днів до початку проведення конкурсу.

8. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних документів: 252133, м.Київ, вул.Кутузова, 18/9, кімн. 504.

9. Ознайомитись з обєктом та отримати докладну інформацію можна з 9.00 до 17.00 щоденно, крім вихідних та святкових днів, за адресою: Україна, 324079, м.Кривий Ріг-79, ВАТ Північний ГЗК”.

10. Конкурс буде проведено через 30 календарних днів, після опублікування цієї інформації у газеті Відомості приватизації”, за адресою: 252133, м.Київ, вул.Кутузова, 18/9.

11. Додаткові умови участі у конкурсі.

Учасник конкурсу повинен надати:

відомості щодо мети та мотивів покупця придбати пакет акцій ВАТ, який пропонується до продажу;

відомості про відносини контролю, якими покупець (особа, яка його представляє) та особи, що його (її) контролюють, повязані з іншими особами, а також відомості про особу, яка здійснює контроль за діяльністю групи субєктів господарювання, що повязана між собою відносинами контролю і до складу якої входить покупець (особа, яка його представляє), а також відомості про субєкти господарювання, в інтересах яких діє покупець (особа, яка його представляє);

відомості щодо кількості акцій обєкта приватизації, що перебувають у володінні (управлінні, користуванні) покупця, щодо субєктів господарювання, повязаних з покупцем відносинами контролю, та осіб, які здійснюють контроль за діяльністю групи субєктів господарювання, до складу якої входить покупець, а також щодо вартості їх придбання акцій та частки голосів у вищому органі управління обєкта приватизації (у відсотках до статутного фонду);

для покупців, які є резидентами, - довідку податкового органу за місцем реєстрації покупця про сплату податків за останній звітний період;

для покупців, які є нерезидентами, - нотаріально засвідчений переклад довідки з податкового органу за місцем реєстрації покупця щодо джерела коштів, спрямованих на придбання пакета акцій;

інформацію щодо досвіду роботи у галузі чорної металургії або управління корпоративними правами підприємств цієї галузі.

За довідками звертатись за тел.: 294-33-74.

*****************

Інформаційне повідомлення

про проведення комерційного конкурсу

з продажу пакета акцій

ВАТ Донецьккокс за грошові кошти

Дані про емітента.

Код за ЄДРПОУ 00191112.

Повна назва ВАТ: ВАТ Донецьккокс”.

Місцезнаходження ВАТ: 340042, м.Донецьк, вул.Хабаровська, 1.

Телефон: (0622) 69-63-83.

Факс: (0622) 63-72-02.

Донецьке регіональне відділення Фонду державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості 65 834 015 шт., що становить 51% відсоток статутного фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.

Початкова ціна пакета акцій: 23 126,7 тис.грн. (двадцять три мільйони сто двадцять шість тисяч сімсот).

Характеристика ВАТ:

Статутний фонд: 32 271 500 (тридцять два мільйони двісті сімдесят одна тисяча пятьсот) гривень.

Основна номенклатура та обсяги продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної, за друге півріччя 1999 р. - кокс доменний, кокс ливарний, газ коксовий, смола камяновугільна, бензол сирий, сульфат амонія - на суму 30 467 тис.грн.

Кількість робочих місць: 2 674.

Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться ВАТ, умови її використання: земельна ділянка підприємства складається з трьох ділянок загальною площею - 68,96 га, у тому числі: Кіровський район - 35,3 га, Ленінський район - 20,35 га, Куйбишевський район - 13,31 га, з яких:

обєкти основного виробничого призначення - 36,7 га;

обєкти допоміжного виробництва - 3,25 га;

обєкти адміністративно-побутового призначення - 2,26 га;

сховища - 1,0 га;

площа земельної ділянки бази відпочинку - 2,3 га;

площа земельної ділянки оздоровчого табору - 6 га;

площа земельної ділянки парку - 3,5 га.

 

Основні показники господарської діяльності ВАТ Донецьккокс за останні три роки та останній звітний період

Показник 1996 р. 1997 р. 1998 р. II півріччя 1999 р.

Обсяг реалізованої продукції, тис.грн. 51 348,9 43 824 64 845 32 019

Балансовий прибуток, тис.грн. 9 571,0 8 984 9 872 4 815

Дебіторська заборгованість, тис.грн. 31 994,0 32 354 33 623 37 555

Кредиторська заборгованість, тис.грн. 12 728,0 25 302 31 475 33 010

Рентабельність, % 18,7 15,5 17,1 15,0

Фіксовані умови конкурсу:

Здійснення програми технічної реконструкції ВАТ, для чого внести у вигляді грошових коштів інвестиції у розмірі 35 млн.грн. для реконструкції коксової батареї №4 Рутченківської КХД. Інвестування проводити в терміни: 17 млн.грн. - протягом 3 місяців з моменту укладення договору купівлі-продажу пакета акцій, 18 млн.грн. - протягом 12 місяців з моменту укладення договору купівлі-продажу пакета акцій.

Погашення простроченої кредиторської заборгованості перед бюджетом у сумі 3 297 тис.грн. протягом 60 днів з моменту укладення договору купівлі-продажу пакета акцій.

Сприяти збереженню робочих місць протягом 5 років.

Дотримувати профіль діяльності, номенклатуру, обсяги виробництва ВАТ.

У повному обсязі забезпечувати розміщення та зберігання державного та мобілізаційного резервів за умови їх наявності згідно з завданням Держкомрезерву України.

Виконувати вимоги антимонопольного законодавства.

Створювати безпечні та нешкідливі умови праці.

Здійснювати роботи щодо захисту навколишнього середовища, дотримувати діючі екологічні норми.

Брати участь в утриманні обєктів соціально-культурного призначення.

Покупець не має права відчужувати придбаний пакет акцій протягом 5 років без збереження умов конкурсу.

Інші умови проведення конкурсу:

конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, затвердженого спільним наказом Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на придбання пакета акцій.

Наявність радника не передбачається.

Для участі у конкурсі претендент: перераховує заставу у сумі 2 312,67 тис.грн. на р/р Донецького регіонального відділення Фонду держмайна України (ДРВ ФДМУ) №26033001517130 Донецької філії АБ Брокбізнесбанк”, м.Донецьк, МФО 335678, код за ЄДРПОУ 13511245;

сплачує реєстраційний збір у сумі 17 грн. на р/р ДРВ ФДМУ №26033001517130 Донецької філії АБ Брокбізнесбанк”, м.Донецьк, МФО 335678, код за ЄДРПОУ 13511245;

подає 2 примірники конкурсних пропозицій. Конкурсні пропозиції і підтвердні документи подаються до органу приватизації одночасно. Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних документів запечатується в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями обєднуються та запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом Конкурсні пропозиції із зазначенням на ньому тільки адреси органу приватизації і назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами обєднуються та запечатуються в окремий непрозорий пакет з написом Підтвердні документи із зазначенням на ньому тільки адреси органу приватизації і назви конкурсу.

На пакетах Конкурсні пропозиції та Підтвердні документи не повинно міститись ніякої інформації, за допомогою якої можна було б ідентифікувати претендента.

Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і підтвердних документів - за сім днів до початку проведення конкурсу.

Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтвердних документів: 340000, м.Донецьк, вул.Артема, 97, Донецьке регіональне відділення Фонду держмайна України, к.115. Приймання заяв у робочі дні з 8.00 до 17.00, у передсвяткові дні та по пятницях з 8.00 до 16.00.

Час та місце ознайомлення з ВАТ:

ознайомитись з обєктом та отримати докладну інформацію можна за адресою: 340016, м.Донецьк, вул.Хабаровська, 1-а;

для отримання дозволу на відвідування ВАТ Донецьккокс необхідно звернутись до Донецького регіонального відділення Фонду держмайна України у відділ підготовки та проведення конкурсів, к.115.

Тел. для довідок: 335-94-75.

Дата початку та місце проведення конкурсу: конкурс буде проведено, через 30 днів після опублікування інформаційного повідомлення в газеті Відомості приватизації”, за адресою: 340000, м.Донецьк, вул.Артема, 97, ДРВ ФДМУ.

Додаткові умови конкурсу

Учасник конкурсу повинен надати:

відомості щодо мети та мотивів покупця придбати пакет акцій ВАТ, який пропонується до продажу;

відомості про відносини контролю, якими покупець (особа, яка його представляє) та особи, що його (її) контролюють, повязані з іншими особами, а також відомості про особу, яка здійснює контроль за діяльністю групи субєктів господарювання, що повязана між собою відносинами контролю і до складу якої входить покупець (особа, яка його представляє), а також відомості про субєктів господарювання, в інтересах яких діє покупець (особа, яка його представляє);

відомості щодо кількості акцій обєкта приватизації, що перебувають у володінні (управлінні, користуванні) покупця, щодо субєктів господарювання, повязаних з покупцем відносинами контролю, та осіб, які здійснюють контроль за діяльністю групи субєктів господарювання, до складу якої входить покупець, а також щодо вартості їх придбання акцій та частки голосів у вищому органі управління обєкта приватизації (у відсотках до статутного фонду);

для покупців, які є резидентами - довідку податкового органу за місцем реєстрації покупця про сплату податків за останній звітний період;

для покупців, які є нерезидентами - нотаріально засвідчений переклад довідки з податкового органу за місцем реєстрації покупця щодо джерела коштів, спрямованих на придбання пакета акцій;

інформацію про додержання покупцем кваліфікаційних вимог щодо досвіду діяльності на ринку галузевої спеціалізації ВАТ.

***************

Інформаційне повідомлення

про проведення комерційного конкурсу

з продажу пакета акцій

ВАТ Одеський завод поліграфічних машин за грошові кошти

1. Дані про емітента.

Код за ЄДРПОУ 243043.

Повна назва відкритого акціонерного товариства (далі - ВАТ): ВАТ Одеський завод поліграфічних машин”.

Місцезнаходження: 270091, м.Одеса, Іллічівський район, вул.Раскової, 9.

Телефон: (0482) 32-09-17.

Факс: (0482) 32-09-17.

2. До продажу на комерційному конкурсі запропоновано пакет акцій ВАТ Одеський завод поліграфічних машин у кількості 140 430 шт. номінальною вартістю 35 107,5 грн. (тридцять пять тисяч сто сім гривень пятдесят копійок), що становить 51% статутного фонду цього ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції: 0,25 грн.

Початкова ціна пакета акцій: 368,2 тис.грн.

3. Характеристика ВАТ.

Статутний фонд: 68 838 грн.

Основна номенклатура та обсяги продукції: виробництво поліграфічних машин.

I півріччя 1999 року: 13 тис.грн.

Кількість робочих місць: 270.

Площа земельної ділянки: 3,2 га.

Кількість споруд: 13.

Основні показники господарської діяльності ВАТ

Показник 1996 р. 1997 р. 1998 р. I півріччя 1999 р.

Обсяг реалізації продукції, тис.грн. 252 137 286 36

Балансовий прибуток, тис.грн. 88 58 80 57

Дебіторська заборгованість, тис.грн. 25 11 36 36

Кредиторська заборгованість, тис.грн. 960 1 212 1 326 1 401

Рентабельність, % -50,4 -16,4 -5 -8,3

4. Фіксовані умови конкурсу:

погашення простроченої кредиторської заборгованості підприємства у розмірі 496,74 тис.грн. протягом 60 днів з моменту укладення договору купівлі-продажу;

поповнення обігових коштів в сумі, еквівалентній $200 000 протягом 60 днів з моменту укладення договору купівлі-продажу;

внесення інвестицій на розвиток та модернізацію виробництва в сумі, еквівалентній $500 000 протягом двох років;

I півріччя 2000 року - в сумі, еквівалентній $150 000

II півріччя 2000 року - в сумі, еквівалентній $150 000

I півріччя 2001 року - в сумі, еквівалентній $100 000

II півріччя 2001 року - в сумі, еквівалентній $100 000

збереження та утримання соціально-культурної сфери підприємства;

сприяння збереженню кількості робочих місць;

збереження основного профілю роботи підприємства;

виконання норм екологічної безпеки;

виконання вимог антимонопольного законодавства України;

виконання мобілізаційних завдань, визначених державою.

5. Інші умови проведення конкурсу:

конкурс проводиться відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 4 серпня 1997 р. №821/55/01/204.

6. Для участі у конкурсі претендент:

сплачує 36,82 тис.грн. застави на розрахунковий рахунок ФДМУ №26036012024980 в КБ Фінанси та кредит”, МФО 300131, код за ЄДРПОУ ФДМУ 00032945;

сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунковий рахунок ФДМУ в КБ Фінанси та кредит” №25601062024980, МФО 300131, код за ЄДРПОУ ФДМУ 00032945;

подає 2 примірники конкурсних пропозицій. Конкурсні пропозиції і підтвердні документи подаються до органу приватизації одночасно.

Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтвердних документів запечатується в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями обєднуються та запечатуються в окремий конверт із надписом Конкурсні пропозиції і зазначенням на ньому тільки адреси органу приватизації і назви конкурсу.

Усі конверти з підтвердними документами обєднуються та запечатуються в окремий непрозорий конверт із надписом Підтвердні документи і зазначенням на ньому тільки адреси органу приватизації та назви конкурсу. На пакетах Конкурсні пропозиції та Підтвердні документи не повинно міститись ніякої інформації, за допомогою якої можна було б ідентифікувати претендента.

7. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і підтвердних документів - за сім днів до початку проведення конкурсу.

8. Адреса прийняття конкурсних пропозицій і підтвердних документів: 252133, м.Київ, вул.Кутузова, 18/9.

9. Час та місце ознайомлення з ВАТ

Ознайомитись з обєктом та отримати докладну інформацію можна за місцезнаходженням ВАТ: 270091, м.Одеса, Іллічівський р-н, вул.Раскової, 9.

Телефон: (0482) 32-09-17.

Факс: (0482) 32-09-17.

10. Конкурс буде проведено, через 45 днів після публікації інформаційного повідомлення в газеті Відомості приватизації”, за адресою: м.Київ, вул.Кутузова, 18/9.

Для отримання дозволу на відвідання ВАТ Одеський завод поліграфічних машин необхідно звернутись до ФДМУ у відділ підготовки конкурсного продажу, к.604.

Телефон для довідок: (044) 296-59-77.

Додаткові умови комерційного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ Одеський завод поліграфічних машин в розмірі 51% статутного фонду за грошові кошти.

Учасник конкурсу повинен надати:

відомості щодо мети та мотивів покупця придбати пакет акцій ВАТ, який пропонується до продажу;

відомості про відносини контролю, якими покупець (особа, яка його представляє) та особи, що його (її) контролюють, повязані з іншими особами, а також відомості про особу, яка здійснює контроль за діяльністю групи субєктів господарювання, що повязана між собою відносинами контролю і до складу якої входить покупець (особа, яка його представляє), а також відомості про субєктів господарювання, в інтересах яких діє покупець (особа, яка його представляє);

відомості щодо кількості акцій обєкта приватизації, що перебувають у володінні (управлінні, користуванні) покупця, щодо субєктів господарювання, повязаних з покупцем відносинами контролю, та осіб, які здійснюють контроль за діяльністю групи субєктів господарювання, до складу якої входить покупець, а також щодо вартості їх придбання акцій та частки голосів у вищому органі управління обєкта приватизації (у відсотках до статутного фонду);

для покупців, які є резидентами, - довідку податкового органу за місцем реєстрації покупця про сплату податків за останній звітний період;

для покупців, які є нерезидентами, - нотаріально засвідчений переклад довідки з податкового органу за місцем реєстрації покупця щодо джерела коштів, спрямованих на придбання пакета акцій;

інформацію щодо досвіду роботи в галузі виробництва технологічного обладнання для поліграфічної промисловості абоа управління корпоративними правами підприємств у цій галузі.

******************

Інформація

про призначення уповноваженої особи з управління державними корпоративними правами ВАТ Лисичанський завод гумових технічних виробів

Національне агентство України з управління державними корпоративними правами повідомляє, що переможцем конкурсу з визначення уповноваженої особи з управління державним пакетом акцій ВАТ Лисичанський завод гумових технічних виробів визнане ТОВ Комерційна фірма Авторитет” (протокол засідання конкурсної комісії з визначення уповноваженої особи з управління державними корпоративними правами ВАТ Лисичанський завод гумових технічних виробів від 12 жовтня 1999 р. №3).

ТОВ Комерційна фірма Авторитет призначене уповноваженою особою з управління державним пакетом акцій ВАТ Лисичанський завод гумових технічних виробів” (наказ Національного агентства від 14.10.99 р. №310).

Переможцем конкурсу були надані наступні пропозиції щодо управління державним пакетом акцій ВАТ Лисичанський завод гумових технічних виробів”:

обсяг виробництва та реалізації товарної продукції, млн. грн.:

2000 р. - 100;

чистий прибуток, млн. грн.: 2000 р. - 15; 2001 р. - 15,75;

виплату дивідендів, %: 10;

забезпечення отримання сировини та матеріалів по прямих договорах з підприємствами - виробниками від обсягу поставок, % - 25;

зниження рівня бартерних операцій від обсягу реалізації, % - 50.

**************

Інформація

про призначення уповноваженої особи з управління державними корпоративними правами ВАТ Нафтопереробний комплекс Галичина

Національне агентство України з управління державними корпоративними правами повідомляє, що переможцем конкурсу з визначення уповноваженої особи з управління державним пакетом акцій ВАТ Нафтопереробний комплекс Галичина визнане ПІІ Шелтон” (протокол засідання конкурсної комісії з визначення уповноваженої особи з управління державними корпоративними правами ВАТ Нафтопереробний комплекс Галичина від 14 жовтня 1999 р. №4).

ПІІ Шелтон призначене уповноваженою особою з управління державним пакетом акцій ВАТ Нафтопереробний комплекс Галичина” (наказ Національного агентства від 15.10.99 р. №312).

Переможцем конкурсу були надані наступні пропозиції щодо управління державним пакетом акцій ВАТ Нафтопереробний комплекс Галичина”:

доходи від реалізації продукції, млн. грн.: 1999 р. - 437,5; 2000 р. - 493,5;

балансовий прибуток, млн. грн.: 1999 р. - 87,5; 2000 р. - 98,5;

витрати на виплату дивідендів, тис. грн.: 1999 р. - 1300; 2000 р. - 1300;

рентабельність виробництва, %: 1999 р. - 25; 2000 р. - 25;

частка давальницької сировини, %: 1999 р. - 30; 2000 р. - 28;

витрати на виробничий розвиток, млн. грн.: 1999 р. - 8; 2000 р. - 11,5;

витрати на соціальний розвиток та заохочення, млн. грн.: 1999 р. - 4; 2000 р. - 3;

відрахування в резервний фонд, тис. грн. - 1674,5.

*************

Погода, Новости, загрузка...

Комментариев пока нет

Просмотреть все комментарии или добавить свой

Форма комментирования

Осталось 1000 символов

6065

Оставить комментарий

Cвежий номер (16)

Cвежий номер (16)

Читать номер полностью

Получить онлайн-версию

Календарь событий

Новости ключевых ресурсов у ваc в кармане

Финансовый супермаркет


Новости партнеров
Новости партнеров
"Динамо" з "Дніпром" розіграли нічию (фоторепортаж)
Першим рахунок відкрили дніпряни, коли Зозуля головою переправив м'яч у ворота "Динамо". А у другому таймі точний удар вийшов у Ярмоленка
Ахметов: «Митна війна» посилить Україну
Ахметов: «Митна війна» посилить Україну
Рінат Ахметов вважає, що ситуація з обмеженням імпорту окремих груп товарів українського виробництва має зробити українців сильнішими
Знищені міліціонерами кадри побиття журналіста відновлюють
Знищені міліціонерами кадри побиття журналіста відновлюють
Медики констатували забій грудної клітини і м’яких тканин голови, завдані правоохоронцями журналістові
Міліція розслідує побиття журналіста даішниками
Міліція розслідує побиття журналіста даішниками
Печерське районне управління столичної міліції відкрило кримінальне провадження за фактом побиття під Києвом співробітниками ДАІ журналіста 


влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер: